โรงแรมแหลมทอง ซีนีม่า

ผลงานของเรา

โครงการ : งานระบบ โครงการ โรงแรม แหลมทอง ซีนีม่า

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทริปเปิ้ล ที เรียลตี้ จํากัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 24,610,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited