อาคารที่พักอาศัย โครงการ COOPER SIAM

ผลงานของเรา

โครงการ COOPER SIAM

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คูน สยาม ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ราคางาน : 85,600,000

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

ที่ตั้งโครงการ : ซอยรองเมือง5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited