โครงการ ก่อสร้าง สํานักงานลาดพร้าว 48

ผลงานของเรา

โครงการ ก่อสร้าง สํานักงานลาดพร้าว 48

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พิจิตต์พร โฮลดิ้ง จํากัด

ราคางาน 10,000,000

ลักษณะงาน :  โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

ที่ตั้งโครงการ : ซอยลาดพร้าว48 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited