ทดสอบฝีมือแรงงาน

ภาพกิจกรรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ณ สถาบันพัฒนามื0แรงงาน 2 สุพรรณบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2561

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited