อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน ช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน ช่างปู่กระเบื้องมืออาชีพ

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

ณ์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเชตปราจีนบุรี

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited