อบรมเทคนิคการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม 3D SKETCHUP Version2020 และโปรแกรม AUTOCAD Version2021

ภาพกิจกรรม

อบรมเทคนิคการเขียนแบบ

ด้วยโปรแกรม 3D SKETCHUP Version2020 และโปรแกรม AUTOCAD Version2021

ในหัวข้อ เรียนรู้โปรแกรม Sketchup เพื่อนำไปถอดปริมาณและการสร้าง Model for construction

โดยวิทยากร คุณนรินทร์ กีรติวิริยาภรณ (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท เควสโก้ จำกัด)

อบรม ณ ห้องประชุม บริษัท เควสโก้ จำกัด และ online สดผ่านโปรแกรม Zoom

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited