อบรมเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

ภาพกิจกรรม

อบรม เรื่องการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

โดย รศ.ดร.เพชรากรณ์ จันทรสุต

และ บริษัท เควสโก้ จำกัด ได้มอบเงินขวัณถุงปีใหม่

แก่พนักงานๆกคน เพื่อเป็นปชญกำลัอไจในการทำงาน

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited