โครงการคืนกำไรสู่สังคม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็น สำหรับน้องๆนักเรียนและคุณครู

ภาพกิจกรรม

โครงการคืนกำไรสู่สังคม

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็นสำหรับน้องๆนักเรียนและคุณครู

ภายใน โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited