โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกัจกรรมสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

สนองพระราชปนิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 สิงหาศม 2561

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited