โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 : TSC 2018

ภาพกิจกรรม

โครงกร TEMCA Skills Competition 2018 : TSC 2018

แข่งขันช่างระดับมืออาชีพ ปี 2561

จัดขึ้นในงาน ” TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต๊ล กรุ๊ป ฟักยา

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited