ลูกค้าของเรา

หน่วยงานของรัฐ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมยุทธบริการทหาร
กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองอำนวยการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ท่าเรือแหลมฉบัง
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักโยธาธิการกลาโหม
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ธนาคารออมสิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ

กลุ่มลูกค้าองค์กร

บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด
บริษัท คัสโตเมอร์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค.เอส คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ช.ทวีเทพพาณิชย์ จำกัด
บริษัท เด โก คลา ซิ ยอง จำกัด
บริษัท ท๊อปโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ไทย ซูกิโมโต จำกัด
บริษัท ไทย วี พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด
บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พูลผล จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์จำกัด
บริษัท รังสิต ร่วมพัฒนา จำกัด
บริษัท รีเอเย่น เคมีเคิล อินดัสทรี จำกัด
บริษัท วี เอส เยนเนอรัล เคม จำกัด
บริษัท วี.พี.ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท สยาม พี เอส คอนตรัคชั่น จำกัด
บริษัท สยามเคียวเออิ จำกัด
บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด
บริษัท พอยเตอร์เอเชีย จำกัด

คู่ค้าของเรา

Subcontractor

บริษัท พี.เอส.แอร์ แอนด์ อีเลคทริคคอล จำกัด
บริษัท สุขสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ภัทรมินทร์ เจริญรุ่งเรือง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์ บอร์ไพล์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เทพทัต คอนสตรัคชั่น
บริษัท แซทเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูไอ สตีลไพพ์ จำกัด
บริษัท ยู.เอ็น.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท ที.เอ็ม.จี. เทรดดิ้ง จำกัด

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited