English-งานระบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยสูง 5 ชั้น อำเภอปากช่องจังหวัด นครราชสีมา

our work

โครงการ : งานระบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัยสูง 5 ชั้น อำเภอปากช่องจังหวัด นครราชสีมา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

มูลค่างาน : 8,300,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2559

job application form

Quesco Company Limited