Careers

English-Foreman / Supervisor ไฟฟ้า

Position : Foreman / Supervisor ไฟฟ้า

Quantity : 4

Compensation : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบสื่อสาร- ในอาคารสูง/โรงงาน
– ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
– ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา
– ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน
– สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
– ประสานงานกับทางเจ้าของงาน
– อื่น ๆ
– ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
– ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
– ประสบการณ์อย่างน้อยด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารและหรือโรงงาน 3 ปี
– สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแบบได้
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
– สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานหรือและผู้อื่นได้ดี

Share on facebook

job application form

Quesco Company Limited