structure/architecture

Category : structure/architecture
การผสมและการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน วสท วันนี้ #QUESCO จะมาแนะนำความรู้ในมาตรฐานของ วสท โดยเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้ คือเรื่อง การผสมและการเทคอนกรีต …
คอนกรีตผสมเองกับคอนกรีตสำเร็จต่างกันอย่างไร วันนี้ #QUESCO จะพาทุกท่านเห็นความต่างของคอนกรีตทั้งสองประเภทกันค่ะ ก่อนอื่นเลย QUESCO ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคอนกรีตกันก่อนค่ะ คอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 …

job application form

Quesco Company Limited