News/articles

English-ตำแหน่งของการติดตั้งชักโครกนั้น

ตำแหน่งของการติดตั้งชักโครกนั้น มีผลอย่างมากในการใช้งานเลยค่ะ ฉะนั้นวันนี้ #QUESCO จะมาขอแนะนำ การติดตั้งชักโครก ที่จะทำให้ทุกท่าน มีความสุขในการปลดทุกข์กันค่ะ ตำแหน่งในการติดตั้งชักโครก ตำแหน่งการติดตั้งชักโครกที่ดี

Read More »

English-#ในห้องนอนควรติดตั้งแอร์ตรงจุดไหนดี

#ในห้องนอนควรติดตั้งแอร์ตรงจุดไหนดี คำถามยอดฮิต ห้องนอนควรติดตั้งแอร์ตรงจุดไหนดี ? เพราะการนอนหลับในทุกค่ำคืนเป็นสิ่งที่สำคัญ การติดตั้งแอร์ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้.. เพราะฉะนั้น วันนี้ #QUESCO

Read More »

English-วันนี้ #QUESCO จะพาไปดูมาตรฐานการผลิต และติดตั้ง

วันนี้ #QUESCO จะพาไปดูมาตรฐานการผลิต และติดตั้ง BUSDUCT มาดูกันค่ะว่าคุณภาพและมาตรฐานของ BUSDUCT จะดีขนาดไหนและต้องผ่านมาตรฐานของอะไรบ้าง บัสดัก (Busduct)

Read More »

English-การผสมและการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน วสท

การผสมและการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน วสท วันนี้ #QUESCO จะมาแนะนำความรู้ในมาตรฐานของ วสท โดยเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้ คือเรื่อง การผสมและการเทคอนกรีต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวจนถึงขึ้นตอนสุดท้ายกันเลยค่ะ

Read More »

English-เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อโถสุขภัณฑ์

เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อโถสุขภัณฑ์ วันนี้ #QUESCO จะขอมาแนะนำประเภทของโถสุขภัณฑ์ต่าง เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์อย่างเหมาะสมค่ะ   การแบ่งประเภทของโถสุขภัณฑ์นั้น สามารถจำแนกได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการแยกตาม การประกอบชิ้นส่วน

Read More »

English-เลือกแอร์อย่างไรให้เหมาะกับคุณที่สุด !!!

เลือกแอร์อย่างไรให้เหมาะกับคุณที่สุด !!!   วันนี้ #QUESCO จะมาแนะนำวิธีการเลือกแอร์ให้เหมาะกับคุณที่สุด     ก่อนอื่นเลยเราต้องไปรู้จักกับระบบของแอร์กันก่อนค่ะ –

Read More »

English-คอนกรีตผสมเองกับคอนกรีตสำเร็จต่างกันอย่างไร

คอนกรีตผสมเองกับคอนกรีตสำเร็จต่างกันอย่างไร วันนี้ #QUESCO จะพาทุกท่านเห็นความต่างของคอนกรีตทั้งสองประเภทกันค่ะ ก่อนอื่นเลย QUESCO ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคอนกรีตกันก่อนค่ะ คอนกรีตเป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

Read More »

job application form

Quesco Company Limited