บริการของเรา

We are a complete construction contractor.

เราคือผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

Construction

งานรับเหมาก่อสร้าง
 • งานโครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต
 • งานโครงสร้างหลังคา
 • งานพื้นคอนกรีต
 • งานก่อผนัง ฉาบ ปูพื้น งานสถาปัตยกรรม
 • งานประตู – หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน
 • งานตกแต่ง
 • งานปูพื้น บันได ทาสีอาคาร
 • งานระบบ 

Building Renovation

งานปรับปรุงอาคาร
 • งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร และโรงงาน
 • งานโครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต
 • งานโครงสร้างหลังคา
 • งานพื้นคอนกรีต
 • งานก่อผนังฉาบปู งานสถาปัตยกรรม
 • งานฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง
 • งานปูพื้น บันได ทาสีอาคาร
 • งานระบบ

Operating Room

งานห้องผ่าตัด
 • งานพื้น
 • งานผนัง
 • งานฝ้าเพดาน
 • งานห้องน้ำ
 • งานไฟฟ้า และสื่อสาร
 • งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
 • งานประตูอัตโนมัติ

System Contractor

งานรับเหมาระบบต่างๆ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • ระบบทำความเย็นโดย(Chiller Water Cooled)
 • ระบบทำความเย็นโดย(Chiller Air Cooled)
 • ระบบเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบเเลกเปลี่ยนความร้อน
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบส่งลมเย็น
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
 • ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบโทรศัพท์
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบเสียง
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบความปลอดภัย
 • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
ระบบสุขภิบาลและดับเพลิง
 • ระบบน้ำดี
 • ระบบน้ำร้อน
 • ระบบน้ำเสีย
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบท่ออากาศ
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบก็าซหุงต้ม
 • เครื่องสุขภัณฑ์
 • ระบบป้องกันควันลาม และอัคคีภัย
งาน Smart Building
 • ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel Installation)
 • สร้างห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 (Anti PM2.5 room)
 • ระบบควบคุมไฟอัจฉริยะ (Smart Lighting Control System)
 • ระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัจฉริยะ (Smart Air Condition Control System)
 • ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV system)
 • ระบบล็อคประตูอัจฉริยะ (Smart Door Lock System)
 • ระบบวัดอุณหภูมิ (Temperature Monitoring System)
 • ติดตั้งและดูแลรักษาระบบกรองอากาศ (Installation and Maintenance of Air Filtration and Purification System)
 • ระบบระบายอากาศ (Energy Recovery Ventilation System)

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited